Η 6 Μαρτίου καθιερώθηκε πανελλήνια μέρα κατά της βίας στα σχολεία 

 

Τα μπολόνια της φιλίας - Η Μόνα σε καινούριο σχολείο