2013-04-21 01:52

Επίσκεψη στο εργοστάσιων χυμών 

Στις 17 Απριλίου επισκευτήκαμε το εργοστάσιο χυμών και ξεναγηθήκαμε στους χώρους του.