Τετράδιο εργασιών :  Υλικά σώματα   ,  Μίγματα  , Ενέργεια  ,

                       Πεπτικό σύστημα  ,  Θερμότητα   ,

                                    Ηλεκτρισμός 

                       Φως  ,    Ήχος  ,  Μηχανική                                               

 

Κεφάλαιο : Ηλεκτρισμός 

 

Κεφάλαιο : Φως 

 

  •  Προσομείω ση καθρεφτών .

Καταν όηση της ανάκλασης του φωτός που προσπίπτει στην επιφάνεια ενός καθρέφτη